Reklama pożądana

przez widzów i prezesów.

Wsparcie w budowaniu częściej wybieranych marek.

Określ kierunek kampanii, który ma sens biznesowy i pobudza wyobraźnię.

Pokonaj podstawową barierę, powstrzymującą biznes przed rozwojem.

Nieobecność to główna przyczyna, dlaczego marki nie są wybierane częściej.

Im łatwiej skorzystać z produktów, tym większa pozycja na rynku.

Zadaniem marketingu powinno być usuwanie przeszkód na drodze do zakupu.

Budowanie Dostępności

Według teorii prof. Byrona Sharpa, dyrektora Instytutu Ehrenberg-Bass,

rozmiar marki zależy od posiadanej dostępności mentalnej i fizycznej.

Wraz ze sprawnością znalezienia się w posiadaniu produktów -

szeroką dystrybucją, prostotą robienia zakupów,

sukces zależy od zajęcia dobrego miejsca w pamięci konsumentów,

umiejętności odpowiedzenia na pojawiające się potrzeby.

Rola Reklamy

Reklama działa przez popularyzowanie marki, 

aby podczas sytuacji zakupowych 

przyszła na myśl lub była zauważona jako możliwa do skorzystania opcja.

Promowanie polega na poszerzaniu podstawowej wiedzy na temat tego:

  • co oferujemy,

  • po czym można nas rozpoznać.

Grupa docelowa może nie kojarzyć marki w chwilach, w których mogłaby się przydać.

To ciągła walka, nawet dla liderów rynku.

Chcemy zająć kawałek miejsca w pamięci,

żeby kupujący nie zapomnieli, że można po nas sięgnąć.

Kto wyciągnie portfel?

Penetrację rynku umożliwia zdobycie szerokiego rozgłosu.

Dotarcie do osób, które mogą skorzystać z naszych produktów,

ale dawno nie miały okazji.

Przeważającej liczbie nie przyjdzie do robienia zakupów w najbliższym czasie.

Trudno przewidzieć, kiedy wejdą do kategorii,

robią to rzadko i nieregularnie.

Nie możemy ignorować masy okazjonalnych nabywców,

ponieważ od nich pochodzi potencjał na rozwój.

Jak dotrzeć do obojętnych konsumentów?

To sztuka, bo mało obchodzi ich, co mamy do powiedzenia.

Ilość sygnałów zabiegających o reakcję sprawia, odbiorcy potrafią je ignorować -

wykształcili mechanizmy obronne.

Dodatkowo, reklamy przerywają treści, które faktycznie przyciągają przed ekrany,

przez co irytują lub pozostają nieistotnym tłem.

Są nieproszonym gościem.

Od agencji i artystów wymaga się tworzenia atrakcyjnych publikacji,

aby zostać przywitanym z otwartymi ramionami.

Reklama sprzedaje, ale nie jest sprzedawcą.

Trudno oczekiwać, żeby zamknęła deal.

Mamy od paru do max. kilkudziesięciu sekund.

Łatwo zmarnować szansę na przedstawienie swojej oferty.

🙋‍♂️ 🤦‍♀️  

Emitowane komunikaty często nie angażują, zostają pominięte lub nie są prawidłowo rozpoznane. 

Brak zainteresowania, tym co mamy do przekazania, powoduje, że odbiorcy mogą nie zarejestrować,

o czym traktowała reklama, bądź kto jest nadawcą. 

Co negatywnie odzwierciedla się w wynikach finansowych.

👔 💼 📉

Zwielokrotniona częstotliwość, przeznaczenie ogromnego budżetu

na maltretowanie widzów kolejnymi odsłonami, nie powinno decydować o tym,

czy zwrócimy kogoś uwagę.

🗣 🗣 🗣 

Adresaci otworzą się przed nami, jeśli nie będziemy nękać ich nieistotnymi propozycjami. 

Od czego zacząć?

Przedarcie się przez szum wymaga zorientowania wyobraźni we właściwym kierunku -

popisania się kreatywnością wewnątrz określonych ram.

Skuteczna reklama osiąga synergię między potrzebami biznesu, konsumentów i odbiorców.

Pomaga w osiągnięciu celów firmy i pozycjonuje markę jako odpowiedź na wymagania rynku.

Satysfakcjonuje widza, słuchacza, czytelnika, użytkownika.

Wyruszając na odkrycie pomysłu, który zdobędzie akceptację,

poruszy serca, zapewni rozrywkę czy zabłyśnie dowcipem,

musimy odpowiedzieć na

 3 pytania +1:

•  na co możemy się przydać?  •

•  co nas charakteryzuje?  •

•  przed kim się pokazać?  •

aby ostatecznie wiedzieć:

•  jak się przedstawić?  •

Strategia komunikacji pozwala znaleźć pomysły oparte na

sprawach istotnych dla konsumentów i elementach charakterystycznych dla marki oraz

sposoby na uchwycenie przelotnej uwagi i zdobycie poklasku wśród publiki.

Ułatwia podejmowanie niebanalnych i trafnych wyborów.

Opracuj strategię komunikacji,

ustal plan działania.

Spełnij aspiracje biznesowe, stając naprzeciw oczekiwaniom konsumentów i popularyzując markę na rynku.

Stwórz platformę, na której będą bazować działania promocyjne.

Uporządkuj przekaz i przekształć jednorazowe akcje w spójną komunikację

na przestrzeni czasu i miejsc.

Chcemy rozpoznać główne wyzwania, stojące na drodze do osiągnięcia celów.

Uściślij sposób i plan na osiągnięcie celów biznesowych w zakresie komunikacji marketingowej.

Przedstaw przełożonym wniosek za podjęciem określonych działań.

Poruszymy m.in. poniższe zagadnienia:

  • Wyniki, wskaźniki efektywności i cele przedsiębiorstwa.

Chcemy dowiedzieć się,

jak promocja marki wpisuje się w szerszy kontekst działań marketingowych:

  • Co powstrzymuje przed korzystaniem z produktów?

  • Jak adresowane są te przeszkody?

  • Co ułatwi dostęp do produktów?

 
 

Uzyskaj rekomendacje dotyczące treści i kanałów dotarcia.

Popraw efektywność i wydajność aktywności marketingowych.

Proces

Co dalej?

Na początku zajmiemy się organizacją projektu.

Zaangażujemy zespół odpowiedzialny za kampanię - integrując ludzi wokół określonego zadania.

Zarówno wewnątrz organizacji, jak i tych odpowiedzialnych za kreację, produkcję i media.

Diagnoza → Strategia

W pierwszej kolejności przeprowadzimy wywiad z osobami reprezentującymi firmę i sprawę konsumenta.

Poruszymy podobne aspekty, otrzymując całość obrazu,

patrząc na przedmiot projektu z różnych perspektyw.

Zweryfikujemy wstępne założenia,

uściślimy kluczowe podejście wobec głównego wyzwania.

Punkty Wejścia do Kategorii

Według teorii badaczy z Instytutu Ehrenberg-Bass,

na wybory kupujących wpływa zdolność przywołania marki w sytuacjach zakupowych, stosownych dla całej kategorii, wewnątrz której rywalizuje.

Punkty Wejścia do Kategorii (Category Entry Points) obejmują myśli obecne podczas robienia zakupów. 

Kiedy pojawia się potrzeba, prowadzą w kierunku możliwych do skorzystania opcji.

Rozpoznanie ich umożliwia zrozumienie, w jakich momentach produkt może się przydać. 

Przez co wiemy, jakie skojarzenia powinniśmy budować i odświeżać.

Teoria Zadań do Wykonania (Jobs to be Done Theory)

jest dobrym uzupełnieniem powyższego modelu.

Autor, prof. Clayton Christensen mówi o zadaniach,

które pojawiają się w naszym życiu, celach do zrealizowania.

Marki stanowią możliwe rozwiązania napotykanych przeciwności.

Podczas okoliczności towarzyszącym wyzwaniom,

te wiążące silniejsze skojarzenia ze stosownymi sytuacjami zakupowymi,

mają szansę na zatrudnienie.

Promowanie jest próbą usadowienia marki na szczycie rozważań.

Dystynktywne Zasoby Marki

Budowanie powyższych skojarzeń powinno iść w parze z zaksięgowaniem ich właściwej marce.

Nieumiejętność w tym aspekcie spowoduje, że nasze starania pójdą na marne.

Lub zapewnią rozwój całej kategorii, wraz z konkurencją.

Marka powinna wyróżniać się charakterystycznym wizerunkiem, ułatwiając jej rozpoznanie.

Należy zachować ciągłość na przestrzeni lat i zintegrować wszelkie działania marketingowe.

Każdy znak wymaga wykształcenia przez konsekwentną i długotrwałą pielęgnację.

Dla marek z bogatą historią mogą stać się inspiracją na kolejne realizacje.

Plan

Powyższe obserwacje zbierzemy w dokumencie projektowym.

Na podstawie czego wybierzemy stosowną formę i sposób dotarcia do grupy docelowej.

Weźmiemy pod uwagę najistotniejsze punkty styku odbiorców z marką.

Jeśli mnogość kanałów tego wymaga, powstanie ekosystem, w którym

różne elementy przekazu pracują ze sobą nawzajem.

Rozlokujemy kapitał między platformy.

Określimy harmonogram aktywności.

Zestawimy wskaźniki monitorujące aktywność, korespondujące z oczekiwanymi rezultatami.

Gotowy plan ułatwi zaangażowanie reszty osób potrzebnych do wykonania kampanii,

dzięki jasnym wytycznym.

lub wyślij wiadomość na adres:

Rozpocznij kolejny projekt z klarowną wizją.

Zminimalizuj ryzyko podczas tworzenia komunikacji marketingowej.

Określ ramy, wewnątrz których należy się poruszać, co trzeba uwzględnić w realizacji.

Zwerbalizuj oczekiwania wobec osób, którym zlecasz zadanie.

Zmniejsz liczbę nieporozumień i poprawek.