top of page

Reklama pożądana.

Budowanie rozpoznawalnych marek, wybieranych częściej.

Określ kierunek kampanii, który ma sens biznesowy i pobudza wyobraźnię.

Pokonaj podstawową barierę, powstrzymującą biznes przed rozwojem.

Nieobecność to główna przyczyna, dlaczego marki nie są wybierane częściej.

Im łatwiej skorzystać z produktów, tym większa pozycja na rynku.

Zadaniem marketingu powinno być usuwanie przeszkód na drodze do zakupu.

Budowanie Dostępności

Według teorii prof. Byrona Sharpa, dyrektora Instytutu Ehrenberg-Bass,

rozmiar marki zależy od posiadanej dostępności mentalnej i fizycznej.

Wraz ze sprawnością znalezienia się w posiadaniu produktów -
szeroką dystrybucją, prostotą robienia zakupów,

sukces zależy od zajęcia dobrego miejsca w pamięci konsumentów,

umiejętności odpowiedzenia na pojawiąjące się potrzeby.

Rola Reklamy

Reklama działa przez budowanie przydatnych skojarzeń związanych z marką,

aby podczas adekwatnych sytuacji zakupowych przyszła na myśl lub
była zauważona jako możliwa do skorzystania opcja.

Promowanie polega na poszerzaniu podstawowej wiedzy na temat tego:

 • co oferujemy,

 • po czym można nas rozpoznać.

Znakomita większość grupy docelowej może nie posiadać tych informacji.

Penetrację rynku umożliwia zdobycie szerokiego zasięgu, ale przede wszystkim, docieranie do tych, którzy nie wiedzą, że marka istnieje, czym się zajmuje lub

nie zdecydowały się na zakup.

Zdobycie Uwagi

Dużym utrudnieniem jest fakt, że reklamy przerywają treści,
które faktycznie obchodzą odbiorców.

Od agencji reklamowych wymaga się, żeby publikacje były atrakcyjne,

aby oglądający poświęcili nam chwilę uwagi.

Firmy zazwyczaj marnują szansę na przedstawienie się.

Emitowane komunikaty nie są przyciągające, zostają pominięte lub

nie są prawidłowo rozpoznane.

Brak zainteresowania tym, co mamy do przekazania powoduje, że

reklama może zostać nieprzetworzona, przez co nie wpłynie na sprzedaż.

Zwielokrotniona częstotliwość, przeznaczenie ogromnego budżetu na maltretowanie widzów kolejnymi odsłonami, nie powinno decydować o tym,

czy wezmą nas pod uwagę.

Adresaci otworzą się przed nami,

jeśli nie będziemy nękać ich nieistotnymi propozycjami.

Brief Kreatywny

Przedarcie się przez szum wymaga popisania się kreatywnością,
wewnątrz określonych ram.

Skuteczna reklama osiąga synergię między potrzebami
biznesu, konsumentów i odbiorców.

Bierze pod uwagę trzy podmioty o odmiennych oczekiwaniach.

Pomaga w osiągnięciu celów firmy i pozycjonuje markę jako

odpowiedź na wymagania rynku.

Strategia komunikacji pozwala określić kierunek realizacji,

przez co podejmowanie właściwych decyzji jest prostsze.

Omówimy cele organizacji i zastanowimy się jak możemy pomóc w ich osiągnięciu.

Dotrzyj do nabywców z prawidłowym przekazem.

Zminimalizuj ryzyko podczas tworzenia komunikacji marketingowej.

Odpowiedz na wymagania klientów względem kategorii,
zmierz się z właściwymi wyzwaniami i określ temat kampanii.

Uchwyć historię konsumentów w chwilach zmagań i chęci ich przezwyciężenia.

Poruszymy m.in. poniższe zagadnienia:

 • Jakie działania uczestniczą w osiągnięciu celów marketingowych?

 • Jak wygląda proces sprzedażowy?

 • Jak gospodarowany jest budżet marketingowy?

 • Jakie zadanie spełnia kategoria produktowa w życiu konsumenta?
  Do czego można zatrudnić markę i największych konkurentów?

 • Podczas jakich okoliczności można skorzystać z produktu?

 • Czego doświadczają konsumenci zanim zdecydują się na zakup?
  Czego podczas korzystania z produktu?

Weź udział w procesie kreatywnym,
posiadając ostateczny głos podczas podejmowania decyzji.

Rozpocznij kolejny projekt z klarowną wizją.

Określ ramy, wewnątrz których należy się poruszać, co trzeba uwzględnić w realizacji.

Obejmij elementy dotyczące grupy docelowej, czyli co ich prawdziwie obchodzi.

Zwerbalizuj oczekiwania wobec osób, którym zlecasz zadanie.

Zmniejsz liczbę nieporozumień i poprawek.

Po spotkaniu otrzymasz dokument, który wstępnie określa cel konsumencki i problemy,
z którymi należy się zmierzyć.

Kotwica 1

Podczas kolejnej części współpracy zajmiemy się organizacją warsztatów.

Zaangażujemy zespół projektowy - integrując ludzi wokół określonego zadania.

Zarówno z wewnątrz organizacji, jak i tych odpowiedzialnych za

kreację, produkcję i media.

Diagnoza → Strategia

W pierwszej kolejności przeprowadzimy wywiad z osobami reprezentującymi firmę i sprawę konsumenta, znających ich troski.

Poruszymy podobne aspekty, otrzymując całość obrazu,

patrząc na przedmiot projektu z różnych perspektyw.

Zweryfikujemy wstępne założenia,

uściślimy kluczowe podejście wobec głównego wyzwania.

Punkty Wejścia do Kategorii

Według teorii badaczy z Instytutu Ehrenberg-Bass,

na wybory kupujących wpływa zdolność przywołania marki w sytuacjach zakupowych, 

stosownych dla całej kategorii, wewnątrz której rywalizuje.

Punkty Wejścia do Kategorii (Category Entry Points)

obejmują myśli obecne podczas robienia zakupów.

Kiedy pojawia się potrzeba, prowadzą w kierunku możliwych do skorzystania opcji.

Rozpoznanie ich umożliwia zrozumienie,

w jakich momentach dana marka może przydać się najbardziej.

Przez co wiemy, jakie skojarzenia powinniśmy budować i odświeżać.

Teoria Zadań do Wykonania (Jobs to be Done Theory) 

może być uzupełnieniem modelu CEPs.

Clayton Christensen mówi o zadaniach, które pojawiają się w naszym życiu, celach do zaspokojenia.

Marki stanowią możliwe rozwiązania napotykanych przeciwności.

Podczas okoliczności towarzyszącym tym wyzwaniom,

marki wiążące skojarzenia ze stosownymi sytuacjami zakupowymi,

mają szansę na zatrudnienie.

Promowanie jest próbą usadowienia marki na szczycie rozważań.

Dystynktywne Zasoby Marki

Budowanie powyższych skojarzeń powinno iść w parze z zaksięgowaniem ich właściwej marce.

Nieumiejętność w tym aspekcie spowoduje, że nasze starania pójdą na marne.

W najlepszym wypadku zapewnią rozwój całej kategorii.

Marka powinna wyróżniać się charakterystycznym wizerunkiem,

ułatwiając jej rozpoznanie.

Należy zachować ciągłość na przestrzeni lat i
zintegrować podejmowane działania marketingowe.

Każdy znak wymaga wykształcenia i pielęgnacji przez

konsekwentne i długotrwałe starania.

Plan

Powyższe wytyczne zbierzemy w dokumencie projektowym.

W zależności od potrzeb i budżetu,

wybierzemy stosowną formę i sposób dotarcia do grupy docelowej.

Weźmiemy pod uwagę najistotniejsze punkty styku odbiorców z marką.

Jeśli mnogość kanałów dotarcia lub proces sprzedażowy tego wymaga, powstanie ekosystem, w którym różne elementy przekazu pracują ze sobą nawzajem.

Starannie rozlokujemy kapitał między platformy reklamowe, 

rozłożymy środki w czasie.

Ustalimy priorytety, rzeczy niezbędne do wykonania w pierwszej kolejności oraz

według czego będziemy mierzyć efekty - co należy osiągnąć.

Podczas kolejnej części warsztatów zaangażujemy osoby potrzebne do wykonania kampanii.

lub wyślij wiadomość:

 • Czarny LinkedIn Icon
bottom of page