top of page

Reklama pożądana

przez widzów i prezesów.

Określ kierunek kampanii, który ma sens biznesowy i uruchomi wyobraźnię.

Nieobecność

Jak pokonać fundamentalną barierę, powstrzymującą przed rozwojem?

Wraz ze sprawnością znalezienia się w posiadaniu produktów,

rozmiar marki zależy od

umiejętności odpowiedzenia na pojawiające się potrzeby.

Według teorii prof. Byrona Sharpa, dyrektora Instytutu Ehrenberg-Bass,

dostępności mentalnej i fizycznej.

Obowiązkiem marketingu jest

usuwanie przeszkód na ścieżce do sfinalizowania transakcji.

Rola Reklamy

Popularyzowanie marki, 

żeby przyszła na myśl lub była zauważona jako

opcja do skorzystania.

Demonstrowanie:

co oferujemy,

po czym nas rozpoznać.

Chcemy zarezerwować miejsce startowe w pamięci,

żeby nie zapomniano po nas sięgnąć.

Szeroki Rozgłos

Na zwiększenie udziału w rynku pozwala

dotarcie do osób, które mogą skorzystać z produktów, ale

od dawna lub wcale nie miały okazji.

Przeważająca liczba nie sięgnie po portfel w bliskim czasie.

Potencjał na wzrost pochodzi od

bardzo sporadycznych nabywców.

Trudno przewidzieć, kiedy wejdą do kategorii,

robią to rzadko i nieregularnie.

Nie wolno ich ignorować, ponieważ

rosnąca pozycja, utrzymanie sprzedaży lub erozja

uwarunkowane są tempem, w jakim adaptują produkty.

Różnica między małymi a dużymi graczami

najwyraźniej odzwierciedla się w

ilości kupujących RAZ.

Jak pokonać obojętność?

To sztuka, bo masa sygnałów zabiegających o reakcję sprawia, że

odbiorcy potrafią je ignorować - wykształcili mechanizmy obronne.

Reklamy są nieproszonym gościem.

Przerywają treści, które przyciągają przed ekrany.

Od agencji i artystów wymaga się tworzenia atrakcyjnych publikacji,

inscenizowania widowisk,

które przywita nieskryty uśmiech.

Przez brak zainteresowania widzowie nie uchwycą,

kto do nich mówi + czym chce się podzielić.

Maltretowanie kolejnymi odsłonami, nie ma decydować,

czy zwrócimy czyjąś uwagę.

Otworzą się przed nami, jeśli przestaniemy nękać ich natrętnymi propozycjami. 

Od czego zacząć?

Przedarcie się przez szum wymaga zorientowania wyobraźni we właściwym kierunku -

popisania się kreatywnością wewnątrz określonych ram.

Skuteczna komunikacja

pomaga w zrealizowaniu celów sprzedażowych,

pozycjonuje markę jako odpowiedź na wymagania rynku,

satysfakcjonuje widza, słuchacza, czytelnika...

osiąga synergię między

biznesem, konsumentem i odbiorcą.

Wyruszając na odkrycie pomysłu, który zdobędzie akceptację,

poruszy serca, zabłyśnie dowcipem czy zapewni rozrywkę,

 zadajmy 3 pytania:

•  na co możemy się przydać?  •

•  co nas charakteryzuje?  •

•  gdzie wystąpić?  •

żeby ostatecznie wiedzieć,

jak się przedstawić.

Odpowiedzi zmuszają do wysiłku na drodze do ponadprzeciętnych rezultatów.

Gdzie szukać wskazówek?

Od czego zacząć?

Punkty Wejścia do Kategorii

Po pierwsze...

uświadamiamy, do czego nas zatrudnić.

Kiedy pojawia się potrzeba i przychodzi do podjęcia decyzji,

polegamy na pamięci,

żeby rozpoznać opcje właściwe do okazji.

Najważniejszą wyszukiwarką pozostaje ta, między uszami.

Punkty Wejścia do Kategorii

obejmują myśli, obecne podczas powszechnych okoliczności,

z którymi spotykają się konsumenci.

Źródłem inspiracji jest zrozumienie procesu, który przechodzą,

jak wpisujemy się w życie.

Promowanie polega na wiązaniu skojarzeń ze stosownymi sytuacjami,

tworzeniu wspomnień, umieszczeniu marki na szczycie rozważań.

Wyróżniające Zasoby

Po drugie...

adekwatne odniesienia muszą działać na korzyść właściwego nadawcy.

Inaczej, starania pójdą na marne.

Co gorsza, przypomną o konkurentach.

Winniśmy wyróżniać się charakterystycznym wizerunkiem,

ułatwiając rozpoznanie.

Własność firmy sygnalizują znaki i nazwa, powierzchowne różnice, które

stwarzają warunki do sięgnięcia po to, co nasze.

Trudne do odnalezienia warianty zostaną zastąpione. 

Bogata identyfikacja o specyficznym stylu daje

większe prawdopodobieństwo zakodowania i wywołania marki w/z pamięci.

Każdy symbol wymaga wykształcenia przez konsekwentną i długotrwałą pielęgnację.

Broadcasting

Po trzecie...

wykorzystanie kanałów, które

eksponują przed grupą docelową. 

Fragmentacja publiczności utrudnia

uzyskanie szerokiego rozgłosu i

pomiar niezduplikowanego zasięgu. 

Priorytetem są niepowtarzalne wyświetlenia i pewność bycia zauważonym.

Każda platforma przyciąga inny poziom zaangażowania,

ze względu na swoją naturę.

Idealnie, rozliczamy się na podstawie metryk, które kwantyfikują ich prawdziwą wartość.

Na podstawie tego i dodatkowych czynników,

wyłonimy formy dotarcia.

Każdy punkt styku będzie częścią ekosystemu.

Plan

Łącząc trzy zagadnienia, opracujemy strategię i program aktywności.

Zgłębiając się w analizę firmy i otoczenia, 

uściślimy kluczowe podejście wobec głównego wyzwania.

Obserwacje zawarte w zwięzłym dokumencie, 

posłużą przedstawieniu wniosku za podjęciem konkretnych posunięć i 

uzasadnieniu budżetu przed interesariuszami.

Określimy temat kampanii, żeby przekaz wybrzmiał wyraźnie, gdziekolwiek wystąpisz.

Zintegrujemy zespół wewnątrz organizacji, i

odpowiedzialnych za kreację, produkcję, media.

Zwerbalizujemy oczekiwania,

postawimy wytyczne, co uwzględnić w realizacji.

Ograniczymy nieporozumienia.

Rozpoczniemy prace z klarowną wizją.

Calendly

lub wyślij wiadomość na adres:

Poruszymy m.in. poniższe zagadnienia:

portfolio produktów;

charakterystyka rynku;

oczekiwania zwierzchników;

rola marketingu;

kompetencje zespołu i współpraca z agencjami;

obecne starania i historyczne kampanie;

wyniki i miarodajność;

obszary, które wymagają poprawy;

proponowane rozwiązania;

od czego zacząć;

bottom of page