top of page

NAPISZ BRIEF

na reklamę

zwerbalizuj wybory w formie ciągu logicznego

zapewnij twórcom klarowne wytyczne

uniknij konfliktów

nieszczęsne pomysły wynikają z

nieprzemyślanej strategii

ODPOWIEDZ NA

trzy pytania

uzyskaj porozumienie

w kwestii

wyglądu realizacji

wstęp teoretyczny

pokonaj barierę

powstrzymującą biznes

przed rozwojem

Wraz ze

sprawnością znalezienia się w

posiadaniu produktów

rozmiar marki

(wielkość sprzedaży)

zależy od

umiejętności odpowiedzenia

na pojawiające się potrzeby.

Według teorii Byrona Sharpa,

dyrektora Instytutu Ehrenberg-Bass,

dostępności mentalnej i fizycznej.

ROLĄ

REKLAMY

jest

popularyzowanie marki

żeby przyszła na myśl

jako opcja do skorzystania.

Chcemy zarezerwować

miejsce startowe

w pamięci

  żeby nie zapomniano sięgnąć

po nas.

POMINIĘCI

KONSUMENCI

Na zwiększenie udziału w rynku pozwala

dotarcie do osób, które

mogą skorzystać z produktów

ale od dawna lub wcale nie miały okazji.

Potencjał na wzrost pochodzi

od bardzo sporadycznych nabywców.

Choć nie sięgną po portfel w bliskim czasie

i trudno przewidzieć,

kiedy wejdą do kategorii...

nie wolno ich ignorować.

Rosnąca pozycja,

utrzymanie sprzedaży

lub erozja,

mówiąc ogólnie,

trend uwarunkowany jest tempem,

w jakim adaptują produkty.

Różnica między

małymi a dużymi graczami

najwyraźniej odzwierciedla się w

ilości kupujących jeden RAZ.

POKONANIE

OBOJĘTNOŚCI

to sztuka

bo masa sygnałów zabiegających o reakcję

sprawia, że odbiorcy wykształcili

mechanizmy obronne.

Reklamy są nieproszonym gościem.

Przerywają treści, które przyciągają przed ekrany.

Przez brak zainteresowania, odbiorcy

nie uchwycą:

kto do nichwi

&

czym chce się podzielić.

Od agencji i artystów wymagamy tworzenia

atrakcyjnych publikacji, inscenizowania widowisk,

które przywita szczery uśmiech.

Maltretowanie kolejnymi odsłonami nie ma decydować,

czy zwrócimy czyjąś uwagę.

Otworzą się przed nami,

jeśli przestaniemy nękać ich

natrętnymi propozycjami. 

zacznij od

tworzenie reklam

zacznij od

 

trzech pytań

Przedarcie się przez szum

wymaga zorientowania wyobraźni we

właściwym kierunku,

popisania się kreatywnością wewnątrz

określonych ram.

Skuteczna komunikacja:

pomaga zrealizować

cele sprzedażowe

(bez stosowania promocji cenowych)

pozycjonuje jako odpowiedź na

wymagania rynku

satysfakcjonuje widza,

słuchacza, czytelnika...

Osiąga synergię między biznesem,

konsumentem i odbiorcą jednocześnie.

Zanim wyruszymy na odkrycie pomysłu, który

zdobędzie akceptację, zabłyśnie dowcipem,

poruszy serca, zapewni rozrywkę...

znajdziemy odpowiedź

1

do czego

się przydamy

2

po czym

zostaniemy rozpoznani

3

gdzie wystąpimy

zmuszając do wysiłku na 

drodze do ponadprzeciętnych rezultatów,

żeby ostatecznie

wiedzieć, jak się przedstawić.

szukanie wskazówek

Punkty Wejścia do Kategorii

po pierwsze...

uświadamiamy/przypominamy

do czego nas zatrudnić.

Kiedy stajemy przed zadaniem

i przychodzi do wyboru

konkretnego narzędzia

polegamy na pamięci, żeby

przywołać opcje

właściwe do danej okazji.

Najważniejszą wyszukiwarką pozostaje ta,

między uszami.

Punkty Wejścia do Kategorii

obejmują myśli,

obecne podczas okoliczności, które

spotykają konsumentów.

Źródłem inspiracji jest zrozumienie procesu,

który przechodzą,

Promowanie polega na wiązaniu

skojarzeń ze stosownymi sytuacjami,

tworzeniu wspomnień,

umieszczeniu marki na szczycie rozważań.

1

2

Wyróżniające Zasoby

po drugie

adekwatne skojarzenia muszą działać na korzyść

właściwej firmy.

Jeśli nie wyróżnimy się

charakterystyczną identyfikacją,

starania pójdą na marne.

Co gorsza, zostaniemy pomyleni z konkurencją.

sygnowanie znakami i nazwą

(powierzchownymi różnicami między dostawcami)

stwarza warunki do sięgnięcia po to,

co oferujemy.

Trudne do rozpoznania warianty

zostaną pominięte.

Wybijający się z tłumu styl daje

większe prawdopodobieństwo

zakodowania i wywołania marki w/z pamięci.

Każdy symbol wymaga wykształcenia

przez konsekwentną, długotrwałą pielęgnację.

Fragmentacja publiczności utrudnia uzyskanie

szerokiego rozgłosu i pomiar niezduplikowanego zasięgu. 

Priorytetem są niepowtarzalne wyświetlenia

i pewność bycia zauważonym.

Każda platforma przyciąga inny rodzaj zaangażowania,

ze względu na naturę odbioru.

Idealnie, rozliczamy się na podstawie metryk,

które kwantyfikują poziom atencji.

Każdy punkt styku będzie częścią ekosystemu.

3

ekspozycja przed grupą docelową

Kanały Dotarcia

po trzecie...

PLAN

PLAN

KOMUNIKACJI

Przez połączenie trzech zagadnień

uściślimy sposób na osiągnięcie celów komercyjnych,

po czym

opracujemy program aktywności na

przyszły rok.

rozpoznanie problemu 

Zaistniała sytuacja

jest rezultatem przeszłych wyborów.

Każda organizacja

mierzy się z wyzwaniami.

To przepaść między aspiracjami

aaaaa rzeczywistością.

Często zdajemy sobie z nich sprawę,

ale nie rozumiemy ich pełnego zakresu.

Środowisko biznesowe jest złożone.

Ilość ewentualności przewyższa zdolność

przetworzenia ich w głowie jednego człowieka.

Skąd wiedzieć

na czym się skupić,

czego nie będziemy robić?

PROCES ANALIZY

rozkłada kompleksowość

na czynniki zdatne do 

zrozumienia oraz zarządzania nimi.

Plan komunikacji

to dokument, zbiór faktów

przedstawionych w ciągu logicznym.

Czytelna prezentacja

służy do

uzasadnienia aktywności.

Działa jako

podstawa do podejmowania decyzji.

Opracowanie oraz wdrożenie strategii

wymaga działania opartego na

adekwatnej informacji,

odpowiedzenia na zestaw zagadnień.

0

etap

Calendly

lub wyślij wiadomość na adres:

 

poruszymy m.in. poniższe zagadnienia:

oczekiwania zwierzchników

(kryteria sukcesu)

rola komunikacji

w spełnieniu

aspiracji biznesowych

miara efektywności

wyniki obecne

sposób rozliczenia z efektów

definicja wyzwania,

które zaadresujemy

przez współpracę

proces strategiczny

zespół marketingowy

zakres obowiązków

I

etap

analiza rynków 

Zintegrujemy zespół wewnątrz organizacji oraz partnerów,

odpowiedzialnych za badania, media, kreację, produkcję.

Żeby zwerbalizować

strategię biznesową

musimy zrozumieć:

rynki, na których działamy,

klientów, których chcemy obsługiwać.

zestaw zagadnień

linie produktowe

+

produkty suplementujące

jobs to be done

+

zadania pokrewne

(adjutant markets)

kategorie alternatywne

lista graczy

wyniki biznesowe

regiony geograficzne

środowisko makro

II

etap

analiza konsumentów 

Odkryjemy, co motywuje ludzi

do zakupu oraz korzystania z produktów.

Uściślimy pozycjonowanie,

przyglądając się

niuansom zadania do wykonania.

typy konsumentów

grupy użytkowników

definicja rynku

zadania emocjonalne

kontekst zatrudnienia

mapa procesu

oczekiwane rezultaty

profil kupujących

odbiór mediów

pierwsza myśl

(impulsy zakupowe)

dostępność mentalna

ścieżka zakupowa

moment zakupowy

kanały sprzedaży

łańcuch konsumpcyjny

III

etap

propozycja wartości 

Uzewnętrznimy opinie,

odkryjemy możliwości

wyartykułowania rozwiązania

dla klientów.

portfolio produktów

format wehikułu

właściwość komponentu

umożliwiająca funkcjonowanie

poziom znaczenia

otrzymana korzyść

 

mechanizm działania

sposób korzystania

oferta sprzedażowa

architektura marki

IV

etap

kreacja marketingowa 

Przekażemy oczekiwania

względem treści.

Postawimy wytyczne,

co uwzględnić w realizacji.

Razem określimy

temat kampanii,

żeby przekaz

wybrzmiał wyraźnie,

gdziekolwiek wystąpisz.

Wyznaczymy kierunek artystyczny, czyli

bazę twórczą, z której będziemy czerpać.

Odkryjemy pomysł, który zaistnieje

w ludzkich umysłach oraz

odnajdzie się w warunkach,

w jakich będzie funkcjonował.

transmisja informacji

język kreatywny

kierunek artystyczny

format medialny

charakterystyka odbioru

projekt produkcji

bottom of page